In2Out kan hjälpa din organisation att använda och utveckla sin potential.

Utvärdering och åtgärdsförslag

Vi analyserar nuläget och föreslår åtgärder. Det kan vara en analys av organisationen, teamet eller den enskilde ledarstilen. Vi använder vetenskapligt beprövade metoder.

Våra analyser innefattar styrkor, svagheter, utvecklingsområden och förslag till åtgärder.

Genomförande av åtgärd

In2out genomför olika former av åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå. Det kan gälla ledarcoaching, teamhandledning eller organisationsanalyser.

Utvärderingar av insatser

In2out kan även utvärdera resultatet av en insats med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder.


Nytänkande

Genom åren har vi märkt att det är lätt att både som chef och konsult fastna i övertro på sina egna favoritmetoder och tro att de är lösningen på nästan alla problem. Därför är det viktigt för oss på In2ot att inte fastna. Varje nytt uppdrag är en ny utmaning med nya unika lösningar.

Kvalitet

In2out genomför åtgärder efter en inledande analys av nuläget.

Efter genomförd insats utvärderas effekten med vetenskapliga metoder.

Hur är In2Out annorlunda?

  • Vi försöker inte använda samma metoder på alla organisationer.
  • Vi anlitar bara konsulter med lång erfarenhet och en akademisk utbildning.
  • Vi älskar vårt jobb lika mycket som du älskar ditt.

Ta första steget!

Första steget för att se om vi är rätt för dig är att träffa en coach från In2Out och se om vi är rätt för din organisation.

Skicka ett mail med dina frågor eller boka en tid för ett första möte. Vi bjuder gärna på en nybryggd Latte.